AKTUALNOŚCI: Ogłoszenia

<< --  -->>

2019-03-07 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Europort Sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach Dużych, ul. Warszawska 1C, informuje o planowanym wykonaniu naprawy (regulacji) studzienek kanalizacyjnych na placu manewrowo – składowym na terminalu


„ZAŁĄCZNIK”


2017-09-26 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Europort Sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach Dużych, ul. Warszawska 1C, informuje o planowanej realizacji na wykonanie inwestycji dotyczącej utwardzenia części terenu działki oraz jego odwodnienie zgodnie z projektem budowlanym który Spółka posiada, o powierzchni zabudowy utwardzeń 11 608,00m².

„ZAŁĄCZNIK”


2015-08-25 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie dotyczącym rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem oraz oceny skuteczności środków minimalizujących jego wpływ na środowisko. :
„ZAŁĄCZNIK”


2015-06-19 - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_2/06/2015 o przetargu pisemnym nieograniczonym na : „DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”

SWP_OGL_2/6/20152015-05-07 - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_1/5/2015 o przetargu pisemnym nieograniczonym na : „DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”

SWP_1/5/2015


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGUPYTANIA I ODPOWIEDZI - POPRAWIONA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

OGL_1_05_2015

SWP_1/5/2015

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II


2012-11-09

OGŁOSZENIE nr OGL_08/XI/2012 o zamiarze zawarcia umowy: „WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA O NAZWIE BUDOWA TERMINALA EUROPORT – POLEGAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIU GRUBOŚCI PŁYTY BETONOWEJ POD SKŁADOWANIE KONTENERÓW Z 20 cm na 33 cm”


2012-11-09 r. - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_07/XI/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2012-09-18 r. - PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWP/OGL_06/IX/2012

pytania i odpowiedzi do SWP/OGL_06/IX/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2012-09-17 r. SPROSTOWANIE DO SWP/OGL_06/IX/2012

sprostowanie do SWP/OGL_06/IX/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2012-09-05 r. - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_06/IX/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


<< --  -->>