AKTUALNOŚCI: Ogłoszenia

<< --  -->>

2012-09-17 r. SPROSTOWANIE DO SWP/OGL_06/IX/2012

sprostowanie do SWP/OGL_06/IX/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2012-09-05 r. - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_06/IX/2012 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA POJAZDU SZYNOWO-DROGOWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2012-03-23 r. - rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE nr OGL_05/III/2012_zdzo ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EUR na:"WYKONANIE AKTUALIZACJI STRONY INTERNETOWEJ www.cleuroport.pl"


2011-05-16 r. - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_04/V/2011 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o. o.”


2011-02-28 r. - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_03/II/2011 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT”


2011-01-20 r. - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_02/I/2011 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA O NAZWIE BUDOWA TERMINALA EUROPORT”


2010-12-30 r. - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_01/XII/2010 o przetargu pisemnym nieograniczonym na: „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA O NAZWIE BUDOWA TERMINALA EUROPORT”


<< --  -->>