Centrum Logistyczne widok na całość

O Firmie

Powstała w 2007 roku EURO­PORT Sp. z o.o. wchodzi w skład holdingu CL Europort s.r.o z siedzibą w Cze­chach.

Podsta­wowym celem powołania Spółki jest budowa Centrum Lo­gistyczne­go EUROPORT zloka­lizowane­go w miejsco­wości Mała­szewicze w po­bliżu przejść granicznych z Bia­łorusią: ko­lejowego w Terespolu (4 km) oraz dro­gowego w Koroszczynie (8 km). Etapy realizacji przedsięwzięcia CL EURO­PORT opisane są w dziale AKTUALNOŚCI.  

Nasza misja:

Chcemy dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów -  w procesie zarządzania lo­gi­sty­cznego - nieustannie wprowadzając go na wyższy poziom efektywności.

Centrum Logistyczne widok na całość

Nasza wartość:

Elastycznie dostosowujemy własne zasoby wychodząc naprzeciw wy­ma­ganiom naszych Klientów i ich zindywidualizowanym potrzebom w fun­kcjonowaniu całego łańcucha dystrybucji.

W swojej działalności kierujemy się zasadą partnerstwa – dążąc do maksymalizacji wspólnych korzyści we współpracy na szeroko rozumianym polu logistyki.

Wierzymy, że pełne skoncentrowanie na jakości świadczonych przez nas usług logi­stycznych -  pozwala na budowanie so­lid­nych fundamentów długotrwałej współpracy z naszymi Klientami.zapraszamy do zapoznania się z prezentacją spółki
we invite you to read the presentation of the company
мы приглашаем вас ознакомиться с презентацией компании

Projekt