OFERTA: Infrastruktura

Potencjał CL EUROPORT:

 • teren o powierzchni 130.000 m2,
 • bocznica kolejowa:
 •  -  tor 1435 mm ok.  2.400 mb
 •  -  tor 1520 mm ok.   4.300 mb
 • drogi wewnętrzne, podjazdy,
  place manewrowe - 44.000 m2,
 • nowoczesna suwnica kontenerowa torowa (RMG) o udźwigu max Q=50 Mg
  (możliwość przeładowywania naczep samochodowych i nadwozi wymiennych),
 • Wózki kontenerowe Kalmar o udźwigu 45 i 10 Mg,
 • Lokotraktor Zephir (Loc 16.300) dla prac manewrowych po torze 1435/1520mm,
 • roczna zdolność przeładunkowa – 120.000 TEU,
 • place składowe dla kontenerów, tank kontenerów, naczep i nadwozi wymiennych  – 18.000 m2,
 • możliwość składowania – 3000 TEU,
 • budynek biurowy - piętrowy o powierzchni 1.050 m2 wyposażony w najnowsze
  systemy tele-informatyczne,
 • baza towarzysząca tj. stacja paliw, parkingi dla sam. osobowych, ciężarowych typu TIR,
  restauracja, itd.