AKTUALNOŚCI: Etapy inwestycji

<< --  -->>

listopad 2011 r.

Montaż suwnicy.


październik 2011 r.

Montaż suwnicy.


październik 2011 r.


sierpień 2011 r.

Budowa układu torowego.


czerwiec 2011 r.

Realizacja I etapu – ukończenie budowy toków jezdnych pod suwnicę bramową kontenerową.
Przygotowanie placu montażowego umożliwiającego instalację suwnicy kontenerowej.
Rozpoczęcie budowy płyty kontenerowej.


marzec 2011 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA TERMINALA EUROPORT” w Małaszewiczach. Realizacja I etapu - budowa toków jezdnych pod suwnicę bramową kontenerową.


styczeń 2011 r.

Ogłoszenie przetargowe na „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDOWA TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”.


grudzień 2010 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach konkursu Działania 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”.


listopad 2010 r.

Decyzja Starosty Bialskiego oddział zamiejscowy w Terespolu - zatwierdzająca projekt budowlany. Wydanie POZWOLENIA NA BUDOWĘ.


październik 2010 r.

Złożenie wniosku z całością dokumentacji - o wydanie pozwolenia na budowę.


<< --  -->>