KONTAKT

CL EUROPORT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 1C
Małaszewicze Duże
21-540 Małaszewicze

tel. (+48) 83 306 16 00
e-mail: biuro@cleuroport.pl


NIP 537-24-80-482
REGON 060294147

KRS 0000290495
Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 13.883.000,00 PLN