LOKALIZACJA

CL EUROPORT usytuowane jest bezpośrednio na trasie ważnego II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin, Warszawa, Mińsk, Moskwa).
Elementem II Korytarza Paneuropejskiego jest trasa E-30 wiodąca z irlandzkiego portu Cork przez Wielką Brytanię trasą lądową przez Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś aż do Omska w Rosji. 

Obecnie częścią europejską trasy E-30 jest droga krajowa nr 2 (Świecko-Warszawa-Terespol), którą w przyszłości ma zastąpić planowana autostrada A-2 (będąca kontynuacją niemieckiej autostrady A12 - mającej połączyć Zachód Polski ze Wschodem aż do granicy z Białorusią tj.  Kukuryki/Kozłowicze).

W ramach II Korytarza Transportowego wy­zna­czono również dwie europejskie linie kolejowe: E-20 jako podstawową oraz CE20 dla to­warowego transportu kombinowanego łą­czącego transport kolejowy z dro­gowym.


Doskonała lokalizacja Centrum Logi­stycznego EUROPORT m.in. na styku dwóch systemów kolejowych tj. zachodnio­euro­pejskiego korzystającego z torów o sze­ro­kości 1435 mm i wschodnio­europejskiego o torach 1520 mm, stanowi doskonałe za­ple­cze dla obsługi wymiany handlowej Wscho­du z Zachodem – będąc tym samym po­mo­stem pomiędzy państwami Unii Euro­pej­skiej a Rosją czy patrząc dalej Chinami.