AKTUALNOŚCI: Ogłoszenia

<< --  -->>

08.03.2021 - Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert

Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert 08.03.2021


07.01.2021 - Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert

Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert 07.01.2021


2020-11-02 ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na Budowę toru o prześwicie 1435mm Nr 790N wraz z usunięciem kolizji w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym

Załącznik: Zmiana - Zapytania ofertowego

Załącznik: Zapytanie ofertowe

Załącznik: Formularz ofertowy

Załącznik: Przedmiar robót

Załącznik: Dokumentacja budowlana


2020-05-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na wykonanie Utwardzenia powierzchni gruntu z odwodnieniem na części działki nr 1208/1 w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych

Załącznik: Zapytanie ofertowe

Załącznik: Formularz ofertowy

Załącznik: Projekt budowlany kanalizacji deszczowej + przedmiar robót

Załącznik: Projekt budowlany utwardzenia powierzchni gruntu + przedmiar robót


2020-03-16 INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA

"Informacja dot. postępowania"


2019-07-02 ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na wykonanie wymiany kabla oponowego suwnicy bramowej 15kV na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych.

"ZAŁĄCZNIK"


2019-03-07 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Europort Sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach Dużych, ul. Warszawska 1C, informuje o planowanym wykonaniu naprawy (regulacji) studzienek kanalizacyjnych na placu manewrowo – składowym na terminalu


„ZAŁĄCZNIK”


2017-09-26 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Europort Sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach Dużych, ul. Warszawska 1C, informuje o planowanej realizacji na wykonanie inwestycji dotyczącej utwardzenia części terenu działki oraz jego odwodnienie zgodnie z projektem budowlanym który Spółka posiada, o powierzchni zabudowy utwardzeń 11 608,00m².

„ZAŁĄCZNIK”


2015-08-25 -ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie dotyczącym rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem oraz oceny skuteczności środków minimalizujących jego wpływ na środowisko. :
„ZAŁĄCZNIK”


2015-06-19 - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_2/06/2015 o przetargu pisemnym nieograniczonym na : „DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”

SWP_OGL_2/6/2015<< --  -->>