ПРОЕКТЫ EC: Regulations

2015-06-19 - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE nr OGL_2/06/2015 o przetargu pisemnym nieograniczonym na : „DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”

SWP_OGL_2/6/2015REGULAMIN_REG 01/VII/2010 ed. 8 z 07-11-2012

Regulamin postępowania w sprawach udzielania zamówień w EUROPORT Sp. z o.o. z PROCEDURĄ zawierania umów dla zadań objętych projektem "Budowa Terminala Europort" w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 rozwój transportu intermodalnego „REGULAMIN REG.01 VII 2010_ed. 8_07-11-2012”


REGULAMIN_REG 01/VII/2010 ed. 7 z 02-04-2012

Regulamin postępowania w sprawach udzielania zamówień w EUROPORT Sp. z o.o. z PROCEDURĄ zawierania umów dla zadań objętych projektem "Budowa Terminala Europort" w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 rozwój transportu intermodalnego „REGULAMIN REG.01 VII 2010_ed. 7_02-04-2012”