AKTUALNOŚCI: Wydarzenia

26 marca 2015 r.

26 marca 2015 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego.
Aneks dotyczy głównie wydłużenia realizacji umowy do końca 2015 roku i zmiany zakresu przedmiotowego projektu.
Mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie rynku na określone usługi , wyłączona z zakresu projektu została budowa hali magazynowej, która wybudowana zostanie w późniejszym okresie.
W ramach projektu zakupiony zostanie samojezdny wóz wysięgnikowy do przeładunku kontenerów typu reachstacker.
Wartość całkowita projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” zawarta w podpisanym aneksie do umowy to 69 799 377,63 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 22 575 377,39 PLN.


2012-03-14_podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Terminala Europort w Małaszewiczach”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 12 marca 2012 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie została podpisana umowa nr POIS.07.04.00-00-006/10-00 o dofinasowanie naszego projektu pn. „Budowa Terminala Europort w Małaszewiczach” w ramach działania 7.4: Rozwój Transportu Intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Stronami umowy są Skarb Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucja Wdrażająca dla POIiŚ 2007-2013, działanie 7.4 Rozwój Transportu Intermodalnego, reprezentowana przez Pana Przemysława Wróbel Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych - oraz EUROPORT Sp. z o.o.- Beneficjent, reprezentowaną przez Pana Waldemara Wołosiuka Prezesa Zarządu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 76 409 594,15 PLN, w tym wysokość dofinansowania wynosi 22 949 129,41 PLN.